Priser - Nordena AS-Tromsø

Gå til innhold

Hovedmeny:

Nordena AS er kanskje ikke den billigste renholdsbedrift 
i marked, men det betyr ikke at vi har det høyeste priser.

Jo lavere pris, jo mindre tid til å utføre renholdet og desto 
dårligere resultat. Renholdet skal utføres raskt og effektivt,
men ikke så raskt at det går utover kvaliteten.

Vi er stolte av å kunne tilby renholdstjenester 
med kvalitet til konkurransedyktige priser.

DAGLIG RENHOLD/
KONTOR RENHOLD

 fra 450 kr/t  inkl.mva
HØVEDRENHOLD
 fra 470 kr/t  inkl. mva
FLYTTERENHOLD
 fra 80 kr/m2  inkl.mva
TRAPPEVASK
fra 450 kr/t  inkl.mva
VISNINGVASK
fra 450 kr/t inkl.mva
DØDSBO
fra 480 kr/t  inkl.mva
REKVISITA
fra 30 kr +mva
TILLEGG:
Priser nede inkludert mva.

- Persienner  100 kr st.
- Doble vinduer 100 kr st.
- Hvitevarer  200 kr st.
- Bod/garasje 200 kr st.
- natt (21.00-06.00)
- helg og helligdag
- henting/levering av nøkler 200 kr
- rengjøringsmidler/utstyr 
  (hvis kunden ikke holder dette selv)
- vask av mopper og kluter
- matteservice
- kjøretid
- km
Vi kan avtale fastpris pr. måned etter befaring.
Ta kontakt for pristilbud ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER FOR NORDENA AS
- Rengjøringstjenester -

Ved å bestille tjenester fra Nordena As via telefon, e-post, 
webside eller tilsvarende sier kunden seg enig i vilkårene
Til Nordena AS som her nevnt.

1. Fellesbetingelser for rengjøringsoppdrag
Ved inngåelse av avtale om rengjøringstjenester fra Nordena AS gjelder disse leveringsbetingelser. 
Den som kjøper tjenester fra Nordena As omtales i disse leveringsbetingelser som Kunden.

2. Utstyr
Nødvendig utstyr og rengjøringsmidler holdes av Nordena AS og er inkludert i prisen med mindre 
annet er avtalt med Kunden.

3. Kundens forberedelser & avbestillingsgebyr

3.1 Pristilbudet forutsetter at følgende forberedelser er gjort av Kunden:
1. Flyttevask/Byggvask: Tømt boligen/lokalene slik at ingenting hindrer renholder i arbeidet. 
Om ikke annet er avtalt.
2. Hovedrengjøring: Møbler og inventar vil være i leiligheten, men følgende skal 
fjernes/pakkes bort:gardiner, smågjenstander på inventar, møbler og i boligen/lokalene generelt.
Om ikke annet er avtalt på forhånd.
3. Fast Renhold: Ryddet og klargjort for renhold.
4. Annet Renhold: Klargjort etter avtale på tlf eller e-post.

3.2 Nordena AS forbeholder seg retten til å forlate boligen/lokalene uten å utføre avtalte 
rengjøringstjenester dersom Kunden ikke
a) gir tilgang til boligen/lokalene til avtalt tid, eller
b) Kunden ikke har ikke har utført de nødvendige forberedelser som nevnt i punkt 3.1.

3.3 Dersom renholder pga forhold som nevnt i pkt. 3.2 forlater boligen/lokalene, 
vil Kunden ha plikt til å betale fremmøtegebyr på 100 % av avtalt pris eller timespris 
for tiden beregnet hos Dem.

3.4 Dersom Kunden avbestiller oppdraget innen 48 timer før oppdraget skal utføres, 
betales ikke noe avbestillingsgebyr. Dersom Kunden avbestiller oppdraget 
senere enn 48 timer men innen 24 timer før oppdragets start, 
vil Kunden bli fakturert for 50% av avtalt pris. 
Dersom Kunden avbestiller oppdraget senere enn 24 timer før oppdraget 
skal utføres, vil Kunden bli fakturert for 100 % av avtalt pris eller 
timespris for tiden som ble satt av til Dem.

3.5 Nordena As tillater seg å fakturere timespris for vente tid om boligen ikke er tilgjengelig ved avtalt tid.

4. Rengjøringstjenesten & Garanti

4.1 Nordena As tilbyr flere typer rengjøring:

1. Flyttevask: tak (tørrmoppes om ikke annet er avtalt), vegger, lister, karmer (innvendig), 
vinduer (innvendig og utvendig -inntil minus 5 grader)(forutsatt at vinduer kan åpnes og er 
tilgjengelig med avtalt utsytr) dører, skap (indre og ytre flater), sanitærutstyr, 
vasker & kraner (behandles & poleres). Gulv støvsuges & vaskes.

2. Hovedrengjøring:
Som pkt. a, i den grad overflatene er tilgjengelig. I tillegg støvtørkes og vaskes møbler 
som er klargjort iht pkt. 3.1 b. Hovedrengjøringer som utføres pr times pris velger 
du selv hvor mye du ønsker å forberede før vi kommer.

3.Fast Renhold:

Standard service i alle rom:
*Støvtørke/vasker vinduskarmer/lysbrytere
*Støvtørke dørkarmer, bilder og ting
*Støvtørke lamper
*Pusse speil
*Støvtørke møbler, treverk og hyller
*Støvsuge tepper/vaske gulv
*Støvsuge salong, inkludert under sofaputene, 

Kjøkken:
*Vaske benk, skapdører, bord og stoler
*vaske vask og kran
*vaske vegg over komfyrtopp og vask
*vaske gulv/støvsuge tepper

Bad:
*rengjøre toalett
*polere kraner og lignende materiale
*rengjøre dusj/badekar (ikke hovevask)
*rengjøre vasker og vegg over vask
*vaske gulv,riste/støvsuge matter

3.1 Estimert tid
Her under vil du se hvor lang tid vi estimerer å bruke på din bolig. 
Vi fakturerer for faktisk medgått tid. Etter første besøk avtaler vi fastpris:
under 50m2.       2t
50 -  75m2         2.5t
75 - 100m2        3t
100 - 150m2      4t
over 150m2       etter avtale.
 
4. Annet Renhold: 
De fleste andre oppdrag enn nevnt ovenfor utføres pr time.
Kunden bestemmer hva som skal gjøres og hvor lang tid renholdere skal arbeide.

4.1 Inkludert i prisen på Flyttevask ligger fornøyd-garanti for innflytter. Dette innebærer at Kunden 
ikke trenger å forholde seg til saklige klager som blir påberopt av innflytter innen 10 dager, 
forutsatt at innflytter har overholdt reklamasjonsfristen, se pkt. 5. 
Nordena AS etterlater seg et lett synlig garantikort til innflytter med kontakt info til Nordena AS. 
Nordena As forbeholder seg retten til å tilby.
Kunden retting eller et tbeløp som står i forhold til tiden 1 renholder ville brukt til å rette feilen. 
I form av renholders times lønn x tiden vi ville brukt.

5. Reklamasjon
Med mindre annet er nevnt i epostkorrespondanse eller pr tlf, skal Kunden gjennomgå 
boligen/lokalene sammen med Nordena AS etter rengjøringen er gjennomført eller 
senest 2 dager etter leverings dato. Mangler ved rengjøringstjenesten som burde vært oppdaget 
i løpet av gjennomgangen, kan det ikke senere reklameres på. Reklamasjon på forhold som 
ikke burde vært oppdaget ved gjennomgangen må Kunden reklamere på innen utløpet av 
neste virkedag. Nordena As forbeholder seg retten til å tilby Kunden retting som står i 
forhold til tiden 1 renholder ville brukt til å rette feilen. I form av renholderes times lønn x 
tiden vi ville brukt, eller rette selve feilen.

6. Renholdsmedarbeidere
Nordena As står fritt til å benytte hvilken som helst av våre renholdsmedarbeidere til 
de konkrete renholdsoppdrag. Dersom Kunden har ønske om en bestemt medarbeider, 
skal dette fremkomme skriftlig i tidligere epost-korrespondanse eller oppdragsbekreftelse.
 Selv om konkret renholdsmedarbeider er skriftlig avtalt vil ikke Kunden ha krav 
på fremmøte fra denne personen ved sykdom, oppsigelse eller andre 
omstendigheter som gjør det umulig for Nordena AS å tilby rengjøring fra denne renholder.

7. Pris
Nordena AS oppgir basispris, samt tillegg, pr telefon/epost/ oppdragsbekreftelse. 
Det forutsettes at Kunden har gitt fullstendig informasjon om forhold som påvirker prisen, 
f.eks antal kvm, boligen/lokalenes tilstand, antall boder, 
veranda og lignende Alternativt følgende tillegg:

7.1. Boder: 200 kr inkl.mva/stykk
7.2. Hvitevarer: 200 kr inkl mva/stk
7.3. Veranda/terrasse/balkong: 30 kr inkl mva/kvadra
7.4. Sluk 200 kr inkl mva
7.5. Persienner: 100 kr pr stykk.
7.6. Doble/sprossede vinduer, vanskelig tilgjengelig vinduer 
(eks. utvendig, trappegang o.l): 450 kr inkl mva/time pr renholder
7.7. Smuss I: Prisen i oppdragsbekreftelsen forutsetter at boligen/lokalene er normalt og 
regelmessig rengjort, alternativt smusstillegg: inntil 40 kr ekstra inkl mva/kvadrat.
7.8. Smuss II: olje/fett, oppkast/avføring, 
eksos/nikotinlukt: inntil 900 kr inkl mva/ekstra time eller pr kvm etter befaring.
7.9. Kjøretillegg ved henting/levering nøkler: 450 kr inkl mva/time.
7.10. Renholdere arbeider i hovedsak i team på 2 = Kr. 900.- Pr time for 2 renholdere. 
Blir oppdraget utført med mere enn avtalte 2 renholdere vil prisen bli tilsvarende 
høyere og tiden brukt på arbeidet tilsvarernede lavere etter hvor mange renholdere som arbeider. 
Det vil si er det avtalt 2 renholdere for Kr. 900.- pr time i 4 timer og Nordena AS finner 
det nødvendig å sende 4 renholdere på oppdraget i vil dette koste Kr. 1800.- pr time og effektiv 
arbeidstid vil bli 2 timer. Samme effektiv arbeidstid for kunden og samme pris.
7.11. Nordena As forbeholder seg retten til å endre opprinnelige tilbud for 
enkeltstående oppdrag. Kunden gjøres oppmerksom på at enkeltstående 
visitt kan ta opptil det dobbelte av timeantallet som tilsvarende generell 
rengjøring som foretas regelmessig. Dersom det går lange tidsperioder mellom hver 
rengjøring, kan det i enkelte hjem kreve tre ganger så mange timer å utføre 
generell rengjøring i forhold til områder som rengjøres/vedlikeholdes regelmessig. 
Nordena As skal vi fakturere ekstra timer som var brukt etter lange pauser mellom 
renhold som var avtalt. For å beskytte våre ansatte instrueres de til å ikke inntre 
områder som kan anses for å være utrygge, helsefarlige, eller av annen grunn ikke 
tilrådelig å inntre. I stedet skal de i slike tilfeller forlate området og rapportere problemet 
til sin overordnede. I et slikt tilfelle vil kunden faktureres for 100% av avtalt pris. 
Dersom rengjøringen deretter re-bestilles (etter av området har blitt sikret og kan 
inntres uten risiko) vil kunden bli fakturert 50% av opprinnelig avtalt sum.

8. Betaling
Med mindre annet er avtalt skriftlig skal Kunden betale kontant eller med kort mot 
kvittering ved avsluttet arbeide. Dersom det er avtalt skriftlig eller pr tlf med 
ansvarlige på kontoret at faktura skal sendes i ettertid, vil det være 14dagers betalingsfrist. 
Ved forsinket betaling etter forfall vil det tilkomme purregebyr på kroner 56,- og 
forsinkelsesrenter i henhold til Forsinkelsesrenteloven. Utestående beløp vil 
regelmessig bli sendt til inkasso.
Rengjøringsarbeid vil ikke bli utført dersom kunden har ubetalte forfalte fakturaer.

9. Nøkler
Dersom Nordena As mottar nøkler til Kundens bolig/lokaler vil disse bli oppbevart av renholder 
inntil nøklene leveres/legges på forhåndsavtalt sted. Dersom nøkler ikke skal returneres Kunden, 
skal Kunden skriftlig bekrefte hvor nøkles skal legges/leveres.
Nøkler blir oppbevart i safe på kontoret, safen holdes låst til enhver tid. 
Det er alarm på kontoret direkte knyttet til securitas.
      Nordena AS 1.7.2017   
 
 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen